Výbor

Předseda klubu:   Pavel Kincl st.
Místopředseda:   Ervin Reegen st.
Sportovní ředitel:   Rostislav Šamánek st.
člen výboru:   Ing. Stanislav Křivánek 
člen výboru:   Zbyněk Kincl
Člen výboru:   Zdeněk Frűhauf