Upozornění pro členy 1.FC

dle zjištění stavu od p.účetní žádá výkonný výbor 1.FC Jemnicka všechny členy, kteří nemají uhrazené čl.příspěvky pro kalendářní rok 2020, aby tak neprodleně učinili. A to formou uhrazení na č.ú.199316431/0300 , nebo u svých vedoucích týmů.

Děkujeme.