Volební valná hromada

Dne 12.11.2016 v 18,00 proběhla volební valná hromada 1.FC Jemnicka.

Valné hromady se účastnilo 58 aktivních členů s volebním hlasem. Jako hosté byli přítomni předseda KFS p.Vrzáček Miroslav a předseda OFS Třebíč p.Zima Radek. Během VH bylo zhodnoceno dosavadní hospodaření klubu za uplynulé čtyři roky. Tuto zprávu přednesl staronový předseda klubu Kinl Pavel st. Své zprávy o fungování KFS i OFS přednesli oba hosté.

Během VH rovněž došlo ke zvolení nového výkonného výboru na další čtyřleté období. Předsedem byl zvolen opět Kincl Pavel st. Do VV byli zvoleni Fruhauf Zdeněk, Křivánek Stanislav st., Reegen Ervín a Kincl Zbyněk.